Menu

Toleranslar

İmal edilecek makine parçalarının amacına uygun imal edilebilmesi için, kabul edilir iki sınır değeri arasında kalması yeterlidir. Bu iki sınır değeri arasındaki farka tolerans denir.

Tolerans gerçek anlamda bir hata payıdır. Tolerans çok önemli bir konu olup kullanılacak olan parçaların hangi aralıklarda ve kıstaslarda olacağını ancak toleranslarını belirleyerek işleyebiliriz. Kullanım yerinin sıcaklığı, sürtünmesi, yağlanma yerinin durumu, devir, yük, hassasiyet, titreşim vs. daha birçok durum için toleransların durumları değişmektedir.

Toleranslar boyut, şekil ve yüzey toleransları olmak üzere üçe ayrılır.

  • Boyut Toleransları
  • Geometrik Şekil Toleransları
  • Yüzey İşleme Toleransları